Hình thức thanh toán

Quý khách có thể chọn một trong các hình thức sau đây:

Hình thức thanh toán:

Tài khoản doanh nghiệp:

Tên tài khoản: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH AN KỲ CO

Tài khoản số: 0051 00056 2222 

Tại ngân hàng: Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Bình Định

Tài khoản cá nhân:

Tên tài khoản: NGUYỄN XUÂN AN

Tài khoản số: 0051 00055 2222 

Tại ngân hàng: Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Bình Định

Tài khoản số: 55866 00860 2222
Tại ngân hàng: TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Bình Định